قابل توجه مخالفان

Sunday, October 30, 2011

به درجه‌ای از عرفان رسیدم که بعد از گذر از دوران «زنده باد مخالف من»، رسیدم به مرحله: «کون لق مخالف من»!‏

0 comments: