فیلمفارسی- هیجده

Tuesday, October 4, 2011

چرا تو این فیلمها هروقت سوار ماشین یا پیاده میشن، نه درها رو قفل می کنن، نه شیشه‌ها رو میدن بالا، زرتی هم جای پارک گیرشون میاد، موقع از پارک دراومدن هم بدون راهنما و آینه بغل و با اطمینان گازش رو می‌گیرن و میرن؟!