با تشکر از پدر و مادرم

Saturday, October 15, 2011

اگه یه زمانی نویسنده بزرگی شدم، می‌خوام توی مصاحبه‌ها وقتی ازم پرسیدن راز موفقیت شما چی بود؟ بگم بچه که بودم، وقتی تو خونه تنهام می‌گذاشتن، می‌رفتم سراغ کتابخونه، هر کتابی که بهم گفته بودن به درد سنت نمی‌خوره، با ولع می‌خوندم!

0 comments: