انواع کچل

Friday, October 7, 2011

کچلها سه دسته‌ان:
اونایی که تخمشون هم نیست،
اونایی که سیم کشی می‌کنن از اینور به اونور، یا کلاه گیس می‌ذارن و به اصطلاح سقف کاذب می‌زنن،
و اونایی که پول دارن و میرن می‌کارن، میشن مودار!

0 comments: