لطفا بت نسازیم

Thursday, October 13, 2011

وقتی اینا رفتن، یادمون باشه برای از دست‌رفته‌های جنبش یه سنگ قبر ساده با فونت معمولی بگذاریم. باز سنگ قبر آنچنانی و مقبره و بارگاه درست نکنیم که سی سال دیگه برای بچه‌هامون شر درست کنیم!

1 comments:

Anonymous said...

همین الانش از کوروش بت ساخته شده .. اونم بتی با چه عظمت !! که توهین به کوروش مساوی هست با توهین به مقدسات بشری !!!
کلا تقدس ساختن برای هر انسانی خطرناک هست. کلا گفتما !