گوگل + پلاس = گولاس

Saturday, July 2, 2011

گوگل ناقلا صبر کرد تا امتحانا و کنکور ایرانی‌ها تموم بشه، بعد گوگل پلاسش رو راه انداخت!
البته به نظر من اسمش بشه «گولاس» باحالتره، هم کلمه گوگل توشه، هم مثل گودر خونده میشه، هم مثل گیلاسه و هم خنده داره!
امیدوارم فقط به گند نکشونیمش.

پينوشت: هاتف کامنت گذاشته که گولاس به ترکی ميشه «گوش کن» که اونجوری هم بامسما ميشه!