شاید این جمعه بگوید

Wednesday, July 6, 2011

دور نمی‌بینم جمعه‌ای رو که بیان تو خطبه‌های نماز، اعتراضات اسپانیا و پرتغال رو هم به موج بیداری اسلامی ربط بدن!

0 comments: