مشکل زنانه

Sunday, July 24, 2011

با دیدن برنامه‌های پزشکی زنانه، به این پی می‌بریم که مشکل نود درصد زنان ایرانی دیر و زود شدن تاریخ پریودشونه!

3 comments:

Anonymous said...

پس یپیور روحیتون جلو عقب شده بود که نبودین!!!!
من فکر کردم مشکل فرود هواپیما بود

Anonymous said...

پس شما برنامه های پزشکی زنانه رو می بینید. خوب پس!؛

Mastane Mim said...

اگه زن باشی میفهمی که همین تاریخ به نظر بی اهمین میتونه به قیمت تمام زندگیت تموم بشه