چه می‌کنه این گوگل

Friday, July 8, 2011

من الان آمادگیش رو دارم که با گوگل و ملحقاتش ازدواج کنم!

پینوشت: نمی دونم چرا اینقدر با کلمه «گولاس» حال می‌کنم؟ اگه همه دنیا یه چیز دیگه صداش کنن، من به گوگل پلاس میگم گولاس. شرمنده!

0 comments: