قانون دفع

Thursday, July 28, 2011

در مورد من یه قانونی هست (به جز اون قانون مورفی که انگار برای من نوشته شده!) به نام «قانون دفع». که خلاف قانون جذب کار می‌کنه. به این صورته که به هرچی فکر کنم، برعکسش برام پیش میاد!

0 comments: