ضرب‌المچل لانگ

Thursday, July 28, 2011

یه ضرب‌المثل انگلیسی هست که میگه: لانگ ایز بیوتیفول!
یعنی (قد)بلند زیباست!

0 comments: