آیا آرمانهای فیس‌بوک همین بود؟

Thursday, July 7, 2011

دو تا خواهر رو می‌شناسم، یکی زرت و زرت از خودش با موبایل عکس می‌گیره می‌ذاره تو فیس‌بوک، اون یکی هم فرت و فرت براش کامنت می‌ذاره که قربونت برم چه خوشگل شدی.
جالبیش اینجاست که اون از اتاق خودشه، این یکی هم از تو اتاق کناری!
جالبتر اینجاست که اینا هرچی بهم میگن، برای من بدبخت ایمیل میشه که فلانی برای بهمانی کامنت گذاشت، اون یکی جوابش رو داد!