کاچیران به از هیچیران

Thursday, July 14, 2011

دلم برای کارخونه‌های چرخ خیاطی میسوزه که باید کم‌کم ورشکست بشن، چون دخترهای این دوره زمونه احتیاجی به چرخ خیاطی توی جهیزی‌شون ندارن!

0 comments: