گوزپیچش تئوریسن‌ها

Thursday, July 28, 2011

اسمس حسن رحیم پور به حسن عباسی: حالا مطمئنی این بمبگذار نروژ مسلمون نبوده؟

0 comments: