نوستال دوران جاهلیت- خودکار

Thursday, July 7, 2011

خودکارهای چهاررنگی بود که باید دکمه‌اش رو فشار می‌دادی تا نوک دلخواهت بیاد بیرون. قرمزش صورتی بود و آبیش؛ بنفش! بعد تفریحم این بود که تهش رو می‌کردم تو دهنم، با دندون دکمه‌هاش رو فشار می‌دادم، بعد حواسم نبود دکمه‌اش فنری بود و لبم می‌رفت لای دکمه‌اش!

1 comments:

sara said...

salam
ba khondane in post nemidonam chera khandam gerft ..khili khob neveshti .khili in karo mikardam .bazi vaghta bad dard migerft :p