انحراف دماغ

Tuesday, July 5, 2011

- آقای دکتر فکر کنم انحراف بینی دارم!
+ چرا جانم؟
- چون وقتی تو دستشویی فین می‌کنم، می‌افته توی کاسه توالت...!

0 comments: