سامسونیک

Saturday, July 2, 2011

هنوز هم بچه‌ها برای داشتن «کیف سامسونت»، سعی می‌کنن معدلشون بیست بشه؟

0 comments: