پیشی لای جی‌جی

Sunday, July 24, 2011

نود و پنج درصد پسرهای عضو شبکه‌های اينترنتی، دوست دارن که «ایکاش جای اون گربه‌هه بودن...» که هشتاد درصدشون این جمله رو به زبون میارن و کامنت می‌ذارن!

0 comments: