اسامی التقاطی- با لهجه تهرونی

Friday, July 22, 2011

رضا کیونیون!
پینوشت: یارو می خواسته بره تهران، دوستاش میگن برای اینکه لهجه‌ات تهرانی بشه، هر کلمه‌ای که توش «آ» داشت بگو «او». نان میشه نون، تهران میشه تهرون، میدان میشه میدون و... یارو می‌خواسته به تاکسی آدرس بده میگه: دودوش خیوبون لوله زور می‌خوره؟!

0 comments: