خوابیدی؟

Tuesday, July 12, 2011

به زودی تحقیقات نشون خواهد داد که درصد ابتلا به بیماری‌های مغزی در نسل ما بسیار زیاد خواهد بود، از بس که شبها موبایل‌هامون رو می گذاریم زیر بالش‌مون و خوابمون می‌بره...!