بيانيه هيت مديره جديد مخابرات

Saturday, October 3, 2009

هيت مديره ي جديد مخابرات ايران، اولين بيانيه ي خود را پس از خريدن بيش از نيمي از سهام شركت مخابرات ايران صادر كرد. بر اساس اين بيانيه:
1- نام شركت مخابرات به: بنياد مخابرات انقلاب اسلامي تغيير مي يابد
2- از اين پس به جاي استفاده از واژه ي غريب و نامانوس «الو» از اين عبارت استفاده مي گردد: ميثم،ميثم، عمار
3- جهت خريد هرگونه خط تلفن ثابت يا همراه واعتباري ارائه ي استشهاديه و عدم سو سابقه از پايگاه بسيج مسجد محله الزاميست
موارد بعدي به مرور به اطلاع امت شهيد پرور خواهد رسيد

0 comments: