هتل پرستاره با امكانات فوق مدرن

Sunday, October 18, 2009

- الو؟ هتل فلان؟
+ بفرمائيد
- مي خواستم قيمت اتاق هاي دو تخته تون رو بدونم و اينكه چه امكانتي داره؟
+ شبي پنجاه هزار تومن. تخت داره، تلويزيون داره، حمام داره، توالت داره، يخچال داره،... همينا ديگه
- مطمئنين كه توالت داره!؟
+ بعله
- پس راحت ميشه توش ري*د!
(گوشي رو با تمام قوا روي تلفن مي كوبد!)
.
.
.
خدا رو شكر كه اينا رو داره، وگرنه مجبور بوديم توي اتاق هتل، خودمون چادر بزنيم!

0 comments: