چطور توالت رفتن را به کودک آموزش دهیم؟

Saturday, October 3, 2009

به کودک اجازه دهید ادرار و مدفوع خود را در توالت ببیند.
بگذارید کودک با سیفون توالت بازی کند.
هنگامی که کودک احساس نیاز به ادرار کردن یا اجابت مزاج دارد، ممکن است حالت صورتش تغییر کند.
همچنین خالی کردن لگن به درون توالت و کشیدن سیفون آن را به او نشان دهید.
چنانچه كودك در مدت سه ماه توالت رفتن را ياد نگرفت، با پزشك خانوادگي مشورت كنيد
.
.
.
راهنمايي: از سري آموزشهاي مفيد همشهري آنلاين! كور بشم اگه دروغ بگم

0 comments: