داستانهاي واقعي- دو

Thursday, October 15, 2009

مي گن طفلكي مفاصيلش اوت كرده
جدي؟ مفاسيرش؟ خيلي هم درد داره
آره بيچاره، شوهر منم چند سال پيش بفاسيلش اوت كرده بود، روز و شب برام نذاشته بود
بنده ي خدا، شنيدم كه درد مواسير مثل درد زائيدن مي مونه
مگه نميشه بواسيل رو عمل كرد؟
.
.
.
راهنمايي 1: روضه ي زنانه
راهنمايي 2: درد بواسيرش عود كرده

0 comments: