نوستال دوران جاهليت- پنج

Sunday, October 11, 2009

سربازي سر بازي سربازي سر سربازي را شكست
حتا: در اين درگه كه گه گه كه كه و كه كه شود ناگه
بعله ديگه... يادش به خير
.
.
.
راهنمايي: تفريحات سالم

1 comments:

Joker said...

و بر اینها بیفزایید: کشتم شپش شپش کش شش پا را

که آخرش ما نفهمیدیم چجوریه که شپش, شپش کش می شه!