خيلي مي چسبه

Wednesday, October 14, 2009

يكي از لذت هاي مسافرت براي من اينه كه چيز- ميزاي توي هتل رو به عنوان يادگاري، «كـِش» برم، مخصوصا حوله! دمپايي و واكس و... بقيه چيزها هم خيلي مزه ميده

1 comments:

ابريشم said...

درست مثل من! پارسال كه رفتيم ابادان تا دستمال كاغذي توي دستشويي رو هم برداشتيم! فكر كنم 3 تا از ستاره هاي هتل 5 ستارشون به خاطر كارهاي ما افتاد
!!!