نوستال آکادمی گوگولی

Sunday, October 30, 2011

شهرزاد رو میبینم یاد فروغ میفتم، تا میام بهش رای بدم قیافه شوهرش میاد جلو چشمام، منصرف میشم!

1 comments:

گل ناز said...

من به هرکی میگم این شهرزاد منو یاد فروغ میندازه چپ چپ نگام میکنه!خب شبیشه دیگه.با اون مارکش...