ممد باید برقصه

Tuesday, October 25, 2011

به نظرم شبکه تیوی پرشیا مسابقه رقصش رو با همکاری انجمن دگرباشان تهیه کرده. تک و توک شرکت کننده تک جنسیتی توشون پیدا میشه، همه دو و سه و چهار جنسیتی‌ان!

2 comments:

آرسین said...

برنامه دیشب (اشکان) که دیگه افتضاح بود
اینا باید برن عمل کنن مشکل هورمونی دارن

Anonymous said...

آرسین عزیز ، شاید هم در واقع این شما و جناب ریزنوشت باشید که مشکل دارید!؛