پزشکان جوابگو باشن

Sunday, October 9, 2011

فکر کنم از نظر پزشکان محترم هر بیماری‌ای به یکی از دلایل سه‌گانه زیر است:
حساسیت، اعصاب، سرطان!

0 comments: