بگو مرگ بر چين

Thursday, July 30, 2009

اين چيني ها هم خيلي بي حيان، بعضي حروفشون چقدر بي حيا نوشته ميشه، صداي بعضي كلماتشون هم چقدر چندش آور و گاهي محركه!؟

0 comments: