روزه اجباری

Monday, August 8, 2011

به امید اون روزم که هرکی دلش خواست روزه بگیره، هرکی نخواست نگیره، همدیگه رو هم مسخره نکنن. شجریان هم بیاد تو برنامه تلویزیونی افطار، ربنا رو زنده بخونه...