چقدر زود مهمانی خدا می‌رسد

Wednesday, August 31, 2011

از عجایب روزگار اینکه ماه رمضان که تموم میشه به جای یک سال، یازده ماه فاصله داریم تا روزه بعدی! +
از الان دیگه باخیال راحت میشه روزه خورد!

0 comments: