صد رحمت به اونا

Saturday, February 26, 2011

هنوز جایی نخوندم که «مبارک بی‌دین» و «قذافی دیوانه»، خبرنگارهای خارجی رو از کشور اخراج کرده باشن و مثل اینجا فقط «العالم و پرس‌تی‌وی» حق پوشش خبری داشته باشن!

0 comments: