گزارش تصویری آلمان- اسپانیا

Thursday, July 8, 2010

میگن آلمانها وقتی نتونستن با اختاپوس از سد اسپانیا بگذرندست به دامن سوپرمن شدنکه اونم گیر اقتاد.در نتیجه هیچی دیگه، گریه کردن!

0 comments: