هایکو-قمبل

Friday, June 4, 2010

باسنم را از روی صندلی برمی‌دارم
صاف شده
از نشستن‌های بسیار
و وبگردی‌های بسیارتر
...!

0 comments: