بابام و جام جهانی- 2

Monday, June 21, 2010

گزارشگر: سوئیس صفر، شیلی صفر...
بابام که حواسش نیست: لیست غذا می‌خونه؟ سوسیس و شنیسل؟
بعد از گل شیلی حواسش جمع میشه: شانس این کامرانی‌فر بینوا رو ببین، هرچی آفساید تخمیه، نصیب این فلک‌زده میشه!

0 comments: