خدا رو شكر، حال ساوير خوب شد

Saturday, April 3, 2010

اصلا فكر نمي‌كردم دروغ سيزده‌ام اينقدر بازخورد داشته باشه! معذرت خوب... ساوير حالش خوبه و از همه شما عزيزان كه به فكر سلامتي‌اش بودين تشكر كرد و گفت كه به زودي در اين زمينه بيانيه‌اي صادر مي‌كنه!

1 comments:

Unknown said...

یهنی تو روحت با این دروغت.تو هم میگفتی 6 قلو زاییدی یا هر چی دیگه
چرا ساویررررررررررررررر آخه