گيهان و خوانندگان- سيزده

Monday, March 1, 2010

از اين طريق از خانوم‌هاي بدحجابي كه در راهپيمايي‌ها شركت مي‌كنند تشكر مي‌كنم. چون نشان مي‌دهند كه در بين اين گروه هم افراد مومن و انقلابي وجود دارد.
اسخل از تهران

0 comments: