در راستاي شعار جديد

Wednesday, December 16, 2009

اگر امام زنده بود / شك نكنيد با ما بود
.
.
.
البته به نظر من درست‌ترش اينه:
اگر امام زنده بود / شك نكنيد كه تا حالا مرده بود!

0 comments: